Tuesday, July 28, 2009

MALACCA HIGH SCHOOL: REMOVE CLASS 1974

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa...
Jika hari ini seorang Raja menaiki tahta...
Jika hari ini seorang Peguam menang bicara...
Jika hari ini seorang Ulama yang mulia...
Jika hari ini seorang Penulis terkemuka...
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa...
Sejarahnya dimulakan oleh seorang Guru biasa...
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca...